Start!

Uf, konečně tu máme první verzi této stránky. Část obsahu je zatím jen v angličtině, budeme postupně pracovat na překladu všeho důležitého. Než tato stránka (či stránečka) vznikla, měli jsme plné ruce práce. Zejména se nám podařilo zařídit zařazení vývoje počítačových her do studijních programů Univerzity Karlovy v Praze a několika dalších spřízněných univerzit. Vše to začalo, když Cyril Brom a Martin Klíma (ke kterým se později přidal Otakar Nieder) dostali nápad začít na Matfyzu vyučovat předmět “Vývoj počítačových her”. Nápad se rychle ujal a dokonce získal podporu Evropského sociálního fondu a Hlavního města Prahy. Původně tento předmět navštěvovali společně studenti z Matfyzu a Studií nových médií na Filosofické fakultě, ale tento seznam se od té doby již rozrostl. Dále jsme vytvořili formální studijní plán vývoje her pro Matfyz, což se nám podařilo, získali jsme akreditaci a navazující magisterský obor “Počítačová grafika a vývoj počítačových her” bude otevřen od akademického roku 2015/2016.

Doufáme, že tato stránka se nebude zabývat jen programováním počítačových her. Hry jsou totiž víc než jen programování. Například Vít Šisler připravuje výuku game designu na Studiích nových médií. Chceme vytvořit společné předměty s různými fakultami, aby se jich mohli účastnit studenti rozličných oborů. To má několik výhod: Zaprvé, studenti, kteří se zajímají o hry nebudou omezeni tím, jakou fakultu navštěvují. Zadruhé, zkušené hosty a experty z herního průmyslu se budou moci potkat na jednom místě se všemi studenty. A navíc se společných předmětů budou moci účastnit studenti různých oborů (design, grafika, programování, hudba, …) což je pro vývoj her nejen žádoucí, ale nejspíš také nutné.

Nuže, jsme tu: jsi-li student, který by chtěl studovat vývoj her, snad na těchto stránkách najdeš vše, co potřebuješ. Jsi-li profesor, který by se k programu rád připojil (například zahájil výuku předmětu, který s hrami souvisí) – napiš nám! Velmi se těšíme.

 

Start!

Phew, we finally have the first version done. A lot of work must have been done before this modest site was set up. Introducing game development into formal curricula at Charles University in Prague and several other nearby universities is part of our work. It all began several years ago when Cyril and Martin (later also joined by Otakar) got an idea to create a game development course at Charles University’s Faculty of Mathematics and Physics. The idea caught on quickly and even received support from the European Social Fund (ESF) and Prague City Hall. Thus, the first course on computer game development was born. Originally, students from Charles University’s Faculty of Mathematics and Physics and Faculty of Arts attended the courses, but the list has since grown longer. The next step was to create a formal GameDev curriculum at the Math&Phys Faculty. We succeeded in doing so last year and a new master’s degree study program in “Computer Graphics and Computer Games Development” will open during the 2015/2016 academic year.

But we hope that this site won’t server for Game Programming only. There is more to come! For instance, Vítek is preparing courses on Game Design at StuNoMe. We would like to offer joint courses at different faculties that students from different universities can attend. This will have several benefits. First, students that wish to study GameDev won’t be limited solely based on the school at which they have chosen to study. Second, high-profile guests and experts from the gaming industry and their peers can assemble in one place. Finally, we will be able to offer courses that students from different disciplines can attend simultaneously (i.e. design, art, programming, music, etc.). This is more than desirable in the GameDev field, because game projects are inherently interdisciplinary.

So here we are: if you are a student seeking to enroll in GameDev courses, feel free to browse the site. If you are a university professor, who wishes to join the program, mail us! Hope to hear from you soon!