Komercializace výsledků projektu Czechoslovakia 38-89: Exil 1968

dílčí projekt v rámci projektu

Podpora procesu komercializace výsledku výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově 2
TP01010040, Univerzita Karlova (IČO 00216208)

Cílem projektu je ověřit komerční potenciál hry třetího dílu ze série Československo 38-89 s pracovním názvem Exil 1968. Konkrétně jde tedy o tvorbu narativního designu a jeho implementace v podobě hry Exil 1968 postavené v Unity za pomocí rovzšiřujícího balíčku Charles Video Engine. Exil 1968 bude přeložen do angličtiny a evaluován na vzorku populace za účelem ověření komerčního využití. Následně dojde k úpravám vzniklých materiálů a překladu. Tento vzniklý prototyp bude sloužit jako základ pro komerční release hry na digitálních platformách určených k distribuci her.

Řešitelé

Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (MFF UK, hlavní řešitel)
Mgr. Lukáš Kolek, Ph.D. (MFF UK, řešitel)
Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (FF UK, řešitel)

Výsledky projektu

Herní prototyp Exil 1968 + překlad

« z 6 »

OBD název: Herní prototyp Exil 1968
Typ výsledku: R
OBD ID: 588543

OBD název: Překlad herního prototypu Exil 1968 do angličtiny
Typ výsledku: O
OBD ID: 558547

Charles Video Engine

« z 7 »

OBD název: Charles Video Engine
Typ výsledku: R
OBD ID: 588559