Počítačové hry na FAMU

FAMU v tuto chvíli nemá obor specializovaný přímo na počítačové hry, ale hry jsou médium o které se zajímá mnoho našich studentů (zejména z oborů animace, produkce, scénáristika a audiovizuální studia) a máme několik předmětů, které jsou na hry částečně či zcela zaměřeny. Naši učitelé i studenti zkoumají možnosti her zejména jako nového uměleckého média.

 

V současné době učíme tyto kurzy spojené s hrami (jakkoliv některé nejsou vyučovány každý rok):

 

373IPC1 Interaktivita a physical computing

373ITT1 Intermediální tvorba a technologie

373ONN1 Otevřená narace v prostředí technologických inovací

373PDN1 Pentium dějin audiovize: Dějiny nových médií

305PEZ Produkce virtuální tvorby

373SAVA Seminář audiovizuální analýzy

373UPH Umění počítačových her

373SPH Seminář o počítačových hrách

 

Jako škola zaměřená na přípravu budoucích umělců pracujících v televizním či filmovém průmslu, otevíráme mnoho předmětů, které mohou být potenciálně užitečné také pro studenty, kteří se chtějí věnovat vývoji a distribuci her – zejména předmaty zaměřené na psaní scénářů, PR, dramaturgii zvuku, historii vizuálních umění apod.