GAMEHIGHED Logo GAMEHIGHED
Vzdělávaci programy herního vývoje a designu (2019-2022)
GAMEHIGHED spojuje čtyři univerzity a jednu asociaci herního vývoje v 3-letém projektu s cílem vyvinout a inovovat výuku oboru vývoje počítačových her skrz publikace open edu-zdrojů [OER] a doporučení pro jejich implementaci v kontextu výuky na vysokých školách. Projekt je financován programem Erasmus+, sekce Strategická partnerství a účastní se jej pět Partnerů:

Hlavní cíl projektu je vydat sadu tzv. “Intellectual Outputs” (dle nomenklatury Erasmus+) pod otevřenými licencemi, které umožní jejich využití zdarma jak pro nekomerční tak také pro komerční použití.

O1 – GAMEHIGHED Initial Report outlining the situation of game-focused higher-ed in the four countries

GAMEHIGHED Full Report

O2 – Model BA curriculum for Game Design & Development

O3 – OERs supporting O2 (syllabi, lesson plans, etc.)

O4 – Model MA curriculum for Game Research & Development

O5 – OERs supporting O4

O6 – GAMEHIGHED Curriculum Framework: game-focused curriculum design tool

O8 – Game Jam Handbook: handbook on the organisation of game jams as educational tools

O9 – Game Jam Workshop: framework and materials for pre-game jam workshops

O10 – GAMEHIGHED Companion: set of final conclusions, guidelines and recommendations

V rámci projektu budou uskutečněny také 4 návštěvy mezi partnerskými univerzitami, 6 dlouhodobých stáží a 6 akcí, v rámci nichž budou disseminovány výsledky projektu v jednotlivých zemích partnerů.

Delší popis cílů a kontextu projektu je dostupný na stránkách Erasmus projektu: E+ Project Results Platform, v rámci kterého budou také oficiálně publikovány všechny výsledky projektu po jeho skončení. Během projektu zde (a na stránkách ostatních partnerských institucí) budou publikovány drafty výstupů O1-O10.

Novinky

Neváhejte se zapojit!