Herní grafika na VŠUP

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze v tuto chvíli nenabízí obor zaměřený na počítačové hry. Přesto se ale i mezi studenty najdou zájemci o tuto problematiku, o čemž svědčí i několik diplomových prací, obhájených na toto téma především ze studijního oboru Grafika a vizuální komunikace. I s ohledem na to, že je u nás v rámci oboru Grafika a vizuální komunikace pět ateliérů, mohou být některé doprovodné disciplíny vhodné i pro studenty, kteří se věnují vývoji her – jedná se např. o zvuk, animaci, střihovou skladbu apod.

V současné době nabízíme pro studenty tyto kurzy spojené s vývojem počítačových her:

TN0007 Intermédia a kyberkultura

2911 Vývoj počítačových her