Game Jam Prague 2016

Malé ohlédnutí za Game Jam Prague 2016 (pořádáno v rámci Global Game Jam 2016), které letos exkluzivně proběhlo na MFF UK. Pokud máte DDR, doporučujeme vyzkoušet Dance Disaster, vítěze pražského jamu. Seznam všech her vytvořených v Praze najdete zde.